http://compteur.cc/

Rabu, 25 Januari 2012

12 GOLONGAN UMAT MANUSIA SAAT DI BANGKITKAN PADA HARI KIAMAT

Rasullulah S.A.W bersabda : Apabila hari kiamat telah datang, maka Allah mengumpulkan umat manusia dari dalam kuburnya dalam 12 golongan :
1.golongan pertama golongan ini dibangkitkan dari dalam kubur dalam keadaan tidak mempunyai tangan dan kaki ( mereka adalah orang2 yang semasa hidupnya suka menyakiti tetangga dan orang2 sekitarnya, mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
2.golongan kedua golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan menyerupai binatang melata /dalam riwayat lain disebutkan menyerupai babi (mereka adalah orang2 yang menganggap remeh tetntang sholat,mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
3.golongan ketiga golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan dimana perutnya menyerupai gunung dimana didalamnya berisi ular dan kalajengking seukuran bighol/ keledai (mereka adalah orang2 yang mencegah orang lain untuk menunaikan zakat,mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
4. golongan keempat golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan mulutnya mengeluarkan darah dan ususnya terburai sampai ketanah serta mulutnya mengeluarkan api yang menyala nyala ( mereka adalah orang2 yang suka berdusta dalam berdagang mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
5.golongan kelima golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sembunyi sembunyi dari manusia yang lain dikarenakan bau badannya lebih bau daripada bangkai, (mereka adalah orang2 yang semasa hidupnya suka berbuat dosa dengan sembunyi sembunyi tanpa diketahui orang lain tanpa merasa takut kepada Allah yang maha mengetahui,mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
6.golongan keenam golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tenggorokannya terputus (mereka adalah orang2 yang semasa hidupnya suka bersaksi palsu lan berdusta,mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
7. golongan ketujuh golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tidak mempunyai lisan dari mulutnya mengucur darah dan nanah (mereka adalah orang2 yang semasa hidupnya suka mencegah orang lain untuk memberikan kesaksian jujur,mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
8. golongan kedelapan golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan dalam keadaan terbalik dimana kakinya diatas dan kepalanya dibawah dari kemaluannya mengucur nanah seperti sungai yang mengalir (mereka adalah orang2 yang semasa hidupnya suka berzina,mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
9.golongan kesembilan golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan hitam wajahnya,matanya mecicil/melotot dan perutnya penuh dengan api yang membara (mereka adalah orang2 yang semasa hidupnya suka memakan harta anak yatim dengan dhalim,mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
10.golongan kesepuluh golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan belang2 kulitnya ( mereka adalah orang2 yang semasa hidupnya berani kepada orangtua semasa hidupnya,mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
11.golongan kesebelas golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buta hatinya,giginya seperti tanduk sapi,bulu matanya menjulur sampai dada,lidahnya menjulur sampai perut serta perutnya melorot sampai pangkal pahanya, dari perutnya keluar kotoran yang sangat tidak enak baunya ( mereka adalah orang2 yang semasa hidupnya suka meminum khamar atau minuman yang memabukkan lainnya,mereka meninggal dalam keadaan sebelum bertobat, maka inilah balasannya)
12. golongan kedua belas golongan ini dibangkitkan dari kubur dalam keadaan wajahnya berseri seri bagai bulan purnama, mereka lewat diatas shirothol mustaqiim bagaikan kilat yang menyambar, ( mereka adalah orang2 yang semasa hidupnya suka beramal shalih dan mencegah perbuatan maksiyat serta menjaga sholat fardhu dalam berjamaah, meninggal dalam keadaan bertaubat, maka inilah balasan dari Allah SWT)