http://compteur.cc/

Minggu, 04 Maret 2012

Dua Bekal Penyelamat Hidup Manusia

ilustrasi (IST)ilustrasi (IST)
Muapsein.ब्लागस्पाट.com - Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tiada tara bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul Wahyu Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi yang meyakini, mempelajari dan mengamalkannya.

Selain Al Quran Sunnah rasul juag merupakan anugerah bagi manusia karena juga merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu bila ingin sukses dan selamat dalam menjalani hidup ini maka ikutilah apa yang terkandung di dalam keduanya. Seperti sabdanya:

"Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada dua hal yang aku wariskan kepada kalian, yaitu Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnahku  (Hadits)." (HR Malik dan Ahmad).

Selain menjadi pedoman, Al Quran juga akan memberikan pahala bagi yang membacanya. ”Bacalah al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat bagi orang yang membacanya.” (H. R. Muslim).

Allah juga berfirman dalam Al Quran. “Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya kejalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang  terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka kejalan yang lurus.(QS. Al-Maa’idah [5]: 16).

Sebagai pedoman hidup, sudah seharusnya kita membacanya untuk hidup ini agar menjadi hamba yang selamat  dan selalu dalam petunjuk-Nya.